Často kladené dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na otázky, které mi zákazníci nejčasteji kladou. Máte-li jakýkoli jiný dotaz nebo vám v této sekci nějaký dotaz chybí neváhejte mě kontaktovat.

Jak to celé probíhá? Co mám očekávat?

  • Klient si na stránce poskytovaných služeb vybere z nabídky a pomocí poptávkového formuláře mi odešle detaily objednávky.
  • Nejpozději následující den se ním spojím na preferovaný kontakt pro potvrzení objednávky a upřesnění jejích detailů.
  • Na základě požadavků následně zhotovím návrh realizace spolu s cenovou kalkulací; po odsouhlasení zahájím samotnou realizaci.
  • Ta probíhá vždy v těsné spolupráci s klientem a průběžně jsou konzultovány požadavky tak, aby výsledek co nejlépe odpovídal jeho požadavkům.
  • Projekt je dokončen odsouhlasením výsledné práce a uhrazením smluvené částky.

Jak komplexní služby poskytujete? Budu potřebovat ještě někoho na zhotovení návrhu?

Služby poskytuji "od A do Z". To znamená od úvodní fáze přípravy přes návrh spojený s kalkulací výsledné ceny až po samotnou "fyzickou" realizaci na požadovaném místě. Projekty zhotovuji také na základě klientem dodaných grafických návrhů.

Jaké materiály si mám připravit? Co ode mě budete chtít?

V úvodní fázi si připravte svoji vizi a cíle, kterých chcete dosáhnout. Rovněž je obvykle potřeba upřesnit nebo zaslat charakteristické prvky identity firmy - loga, barvy, slogany,... Má-li už firma nějaké.

Od klienta se neočekává jakákoli znalost designu, či nástrojů k jeho realizaci. Máte-li však v této oblasti konkrétní představy, můžete je uvést buď při samotné objednávce do poptávkového formuláře, případně později v kterékoli fázi zhotovení.

Co když nebudu s některou částí realizace spokojen?

Každý projekt je vytvářen od úvodního kontaktu až po "poslední šroubek" ve spolupráci s klientem. Ten tak může kdykoli v průběhu realizace korigovat práce tak, aby vyhovovaly co nejpřesněji jeho požadavkům.

Kdy to bude hotové?

Délka zhotovení je - stejně jako v případě obdobných kreativních činností - individuální a závisí zejména na komplexnosti zakázky. V každém případě je ale klient v přípravné fázi předem informován o rámcovém časovém plánu realizace a přibližném termínu dokončení.